அருள்மிகு முண்டககண்ணியம்மன் திருக்கோயில் திருக்குட நன்னீராட்டு விழா

169வது கும்பாபிஷேகம்

அருள்மிகு முண்டககண்ணியம்மன் திருக்கோயில் திருக்குட நன்னீராட்டு விழா

நாள் : 29-11-2015

நேரம் : 7.30 மணிக்கு மேல் 9.00 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெற்றது.