அருள்மிகு ஸ்ரீஜெயசக்தி விநாயகர் ஆலய கும்பாபிஷேகம்

220வது கும்பாபிஷேகம்

அருள்மிகு ஸ்ரீஜெயசக்தி விநாயகர் ஆலய கும்பாபிஷேகம்.
சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் அமைந்திருக்கும் அருள்மிகு ஸ்ரீஜெயசக்தி விநாயகர் ஆலய கும்பாபிஷேகம் 09-02-2017 அன்று காலை 8.00 மணிக்கு மேல், 9.30மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடந்தேறியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.