அருள்மிகு ஸ்ரீதேவிகருமாரியம்மன் ஆலய அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் Part-1

182-வது கும்பாபிஷேகம்.
அருள்மிகு ஸ்ரீதேவிகருமாரியம்மன் ஆலய அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம்.
நாள் : 11-03-2016
நேரம் : காலை 9.00 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

12 3 4