அருள்மிகு ஸ்ரீபிரசன்ன வெங்கடேசப் பெருமாள் மஹா கும்பாபிஷேகம் – Part -2

அருள்மிகு ஸ்ரீபிரசன்ன வெங்கடேசப் பெருமாள் சன்னதி அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் 16-09-2015 அன்று மிக விமரிசையாக நடைபெற்றது.

Arulmigu Sri Prasanna Venkatesa Perumal Sannithi Ashtabandhana Mahakumbabishekam – 16-09-2015.

<a href=”http://kumbabishekam.com/wp-content/uploads/2015/09/sundaravinayagar.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-38923″ src=”http://kumbabishekam.com/wp-content/uploads/2015/09/sundaravinayagar.jpg” alt=”sundaravinayagar” width=”700″ height=”960″ /></a> <a href=”http://kumbabishekam.com/wp-content/uploads/2015/09/sundaravinayagar01.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-38926″ src=”http://kumbabishekam.com/wp-content/uploads/2015/09/sundaravinayagar01.jpg” alt=”sundaravinayagar01″ width=”700″ height=”922″ /></a>

<a href=”http://kumbabishekam.com/wp-content/uploads/2015/09/prasanne03.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-38846″ src=”http://kumbabishekam.com/wp-content/uploads/2015/09/prasanne03.jpg” alt=”prasanne03″ width=”700″ height=”938″ /></a> <a href=”http://kumbabishekam.com/wp-content/uploads/2015/09/prasanne01.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-38847″ src=”http://kumbabishekam.com/wp-content/uploads/2015/09/prasanne01.jpg” alt=”prasanne01″ width=”700″ height=”930″ /></a> <a href=”http://kumbabishekam.com/wp-content/uploads/2015/09/prasanne02.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-38848″ src=”http://kumbabishekam.com/wp-content/uploads/2015/09/prasanne02.jpg” alt=”prasanne02″ width=”700″ height=”928″ /></a>