அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலய அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்!

அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலய அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்!
நாள் : 10.09.2015 வியாழக்கிழமை
காலை 7.30 முதல் 9.00 மணி வரை

001

002

003

004