அறுபடை வீடு முருகன் கோவிலில் வருஷாபிஷேகம் – Part2

அறுபடை வீடு முருகன் கோவிலில் வருஷாபிஷேகம் 4-4-2017 அன்று மிக விமரிசையாக நடந்தேறியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.