எல்லையம்மன் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகம்

திருத்தணி, நேருநகரிலுள்ள அருள்மிகு எல்லையம்மன் திருக்கோயில் ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்பந்தன  மகா கும்பாபிஷேகம் 12-03-2014 அன்று மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது.

ellaiammaninvit  ellaiammaninvit02