ஓம் சிவசக்தி அன்னதான சபா மற்றும் அன்பே சிவம் கூட்டு பிரார்த்தனை

ஓம் சிவசக்தி அன்னதான சபா மற்றும் அன்பே சிவம் கூட்டு பிரார்த்தனை (பௌர்ணமி தோறும்) சுருட்டப்பள்ளி பள்ளிகொண்டீஸ்வரர் திருக்கோயில் அருகில் தொடக்க விழா !