கலாபீடம் வித்தகர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா அழைப்பிதழ்

posted in: விழாக்கள் | 0

கலாபீடம் வித்தகர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா அழைப்பிதழ்
நாள் : 26-01-2017 மாலை 6.00 மணி
இடம் : பாரதிய வித்யா பவன் மினி ஹால், மயிலாப்பூர்.

kalapeetam-1 kalapeetam-2
நாள் : 26-01-2017 மாலை 6.00 மணி
இடம் : பாரதிய வித்யா பவன் மினி ஹால், மயிலாப்பூர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *