சிறுமி சக்தி பிரபாவின் யோகக்கலை – அழைப்பிதழ்

posted in: விழாக்கள் | 0

சிறுமி சக்தி பிரபாவின் யோகக்கலை – அழைப்பிதழ்

நாள் : 9-1-2016 சனிக்கிழமை மாலை 6.00 மணிக்கு
இடம் : சீனிவாச சாஸ்திரி ஹால், 40, லஸ் சர்ச் ரோடு, மைலாப்பூர், சென்னை-4.

invit

invitation02

wrap01 wrap02 wrap03 wrap04