திருப்பட்டூர் ஸ்ரீபிரம்மபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்

மனிதனின் தலையெழுத்தை மாற்றும் திருப்பட்டூர் ஸ்ரீபிரம்மபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் தரிசனக் காட்சி