திருவாடனைத் திருத்தலம் கும்பாபிசேகம்

திருவாடனைத் திருத்தலம் கும்பாபிசேகம்

(அருள்மிகு சினேகவல்லி சமேத ஆதி ரெத்னேஸ்வரா; திருக்கோவில்)

பெருமான் : அருள்மிகு ஸ்ரீ இரத்தினேஸ்வரா;

அம்பாள் : அருள்மிகு சினேகவல்லி

தாpசன நாள் : 29.06.2015

இடம் : திருவாடானை

இத்தலத்தின் யாகசாலை வைபவம் 28.06.2015 அன்று ஆகம விதிகளின் படி நடைபெற்று,
தலத்தின் கும்பாபிசேகம் 29.06.2015 அன்று மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Thiruvadani-Temple-01 Thiruvadani-Temple-02

Thiruvadani-Temple-03