மாங்கல்ய பலம் கூட்டும் மங்கள நாயகி

மாங்கல்ய பலம் கூட்டும் மங்கள நாயகி,
அருள்மிகு பிராணநாத சுவாமி திருக்கோயில், திருமங்கலக்குடி.