வில்லியனூர் அருள்மிகு ஸ்ரீ கோகிலாம்பாள் சமேத திருகாமேஸ்வர ஆலய கும்பாபிஷேகம்

176-வது கும்பாபிஷேகம்

வில்லியனூர் அருள்மிகு ஸ்ரீ கோகிலாம்பாள் சமேத திருகாமேஸ்வர ஆலய கும்பாபிஷேகம்

நாள் : 20—-1-2016

PHOTO  COURTESY
SRI SENTHIL MURUGAN,
M/S.  SRIVARI COUNSELTANCY,
PUDUCHERRY