ஸ்ரீகலாபீடம் வழங்கும் நடிகர் திலகம் டாக்டர் செவாலியே சிவாஜி பிறந்தநாள் விழாஅழைப்பிதழ்

posted in: விழாக்கள் | 0

ஸ்ரீகலாபீடம் வழங்கும் நடிகர் திலகம் டாக்டர் செவாலியே சிவாஜிகணேசன் பிறந்தநாள் விழாஅழைப்பிதழ்

ஸ்ரீகலாபீடம் வழங்கும் நடிகர் திலகம் டாக்டர் செவாலியே சிவாஜிகணேசன் பிறந்தநாள் விழாஅழைப்பிதழ் மற்றும் விருது வழங்கும் விழா
நாள் : 17-10-2015 மாலை 6.00 மணியளவில்
இடம் : TAG-P.S. தட்சினாமூர்த்தி அரங்கம், P.S.மேனிலைப்பள்ளி வளாகம்.

kalapeetam001 kalapeetam002 kalapeetam003

kalapeetam004