ஸ்ரீகாஞ்சி காமகோடி பீடம், ஸ்ரீகாமாட்சியம்பாள் தேவஸ்தானம் அஷ்டபந்தன மஹாகும்பாபிஷேகம்

219வது கும்பாபிஷேகம்

ஸ்ரீகாஞ்சி காமகோடி பீடம், ஸ்ரீகாமாட்சியம்பாள் தேவஸ்தானம் அஷ்டபந்தன மஹாகும்பாபிஷேகம்
நாள் : 09-02-2017 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு மேல் 10.00 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடந்தேறியது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *