ஸ்ரீபள்ளிகொண்டீஸ்வர சுவாமி திருக்கோயில் சுருட்டப்பள்ளி

ஸ்ரீபள்ளிகொண்டீஸ்வர சுவாமி திருக்கோயில் சுருட்டப்பள்ளி கிராமம் நாகலாபும், சித்தூர் மாவட்டம், ஆந்திரபிரதேசம்
www.pallikondeswarar.com
Cell : 07382005038

திருக்கோயில் செல்லும் வழி : சென்னையிலிருந்து -> காரணோடை பானம் (ஜிஷீறீறீ நிணீtமீ) தாண்டிய பின் இடதுபுறம் பெரியபாளையம் வழியாக ஊத்துக்கோட்டை சென்று அங்கிருந்து ஆந்திரா எல்லையில் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இத்திருக்கோயில் உள்ளது. (விவரங்களுக்கு
www.pallikondeswarar.com

இணையதளத்தில் காண்க.
பிரதோஷ வழிபாட்டு சிறப்பு கோயில்

invitaion01
invitaion02