ஸ்ரீவிஷ்வரூப ஆஞ்சநேயர் மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம்

ஸ்ரீவிஷ்வரூப ஆஞ்சநேயர் மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம், நாகை மாவட்டம், குத்தாலம் தாலுகா, சிவராமபுரத்தில்