தமிழ் காலண்டர், பன்னிரு திருமுறை மன்றம் வெளியீடு

பன்னிரு திருமுறை மன்றம் சார்பில் தமிழ் காலண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இக்காலண்டரில் தமிழ் எண்களுடன் தேதிகள் குறிப்பிட்டு, தமிழ் எண்களுக்கான குறியீடுகளையும் அந்தந்தப் பக்கத்திலேயே தந்திருக்கிறார்கள்.

அருள்மிகு வள்ளலார் தைப்பூச திருவிழா

சென்னை, அன்னை சத்யா நகரிலுள்ள அருள்மிகு வள்ளலார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் நடைபெற்ற தைப்பூச திருவிழா தரிசனக் காட்சிகள்

Translate »