அருள்மிகு பூலோக கிருஷ்ணன் கோயில் மஹா சம்ப்ரோக்ஷணப் பத்திரிகை

அருள்மிகு ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீயஞ்ஞ நாராயணப் பெருமாள் திருக்கோயில் ஜீர்ணோத்தராண புனரஷ்டபந்தன மஹாசம்ப்ரோக்ஷண ஆவாகனப் பத்திரிகை
4-9-2016 அன்று காலை 7 மணிக்கு மேல் 8.30 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

sri-boologa-krishnan-invit0 sri-boologa-krishnan-invit02

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.