அறுபடை வீடு முருகன் திருக்கோயில்கள் மஹாகும்பாபிஷேகம் – Part-4

183-வது கும்பாபிஷேகம்.

அறுபடை வீடு முருகன் திருக்கோயில்கள் பரிவார மூர்த்தங்கள், ஜீர்ணோத்தாரண பக்ஷபூர்வக அஷ்டபந்தன மஹாகும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை
நாள் : 18-3-2016
நேரம் : 9 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

invit001 invit002 invit003 invit004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *