முப்பெரும் ஞானிகள் குருபூஜை விழா 1

posted in: விழாக்கள் | 0

ஸ்ரீமத் பாம்பன் ஸ்வாமிகள் அருள்நெறி அறக்கட்டளை சார்பில் முப்பெரும் ஞானிகள் குருபூஜை விழா

Leave a Reply

Your email address will not be published.