ஸ்ரீகலாபீடம் – பல்துறை வித்தகர்கட்கு விருது வழங்கும் விழா!

posted in: விழாக்கள் | 0

நாள் : 15-08-2017 மாலை 6.00 மணியளவில்
இடம் : சீனிவாச சாஸ்திரி ஹால், 40, லஸ் சர்ச் ரோடு, மைலாப்பூர், சென்னை-4.
(அமிர்தாஞ்சனம் அருகில்)

Leave a Reply

Your email address will not be published.