ஸ்ரீகௌரியாம்பிகை உடனாய ஸ்ரீகேதாரீஸ்வரர் ஆலய மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

திருப்பனந்தாள் காசித்திருமடத்தின் பரிபாலனத்திற்குட்பட்ட, வாரணாசி ஸ்ரீகுமாரசுவாமி மடத்துக்கு சொந்தமான ஸ்ரீகௌரியாம்பிகை உடனாய ஸ்ரீகேதாரீஸ்வரர் ஆலய ஜீர்ணோத்தராண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை
நாள் : 30-06-2017 அன்று காலை 9.30 முதல் 10.30க்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.