ஸ்ரீபராசக்தி அம்மன் ஆலயம் – மிச்சிகன் – அமெரிக்கா – Part 3

அமெரிக்காவில் மிச்சிகன் மாநிலத்தில் அமெரிக்கவாழ் இந்தியர்களால் கட்டப்பெற்று, இந்து தர்மத்திற்கு வித்திட்ட ETERNAL MOTHER TEMPLE என அழைக்கப்படும் ஸ்ரீபராசக்தி அம்மன் ஆலயம் – மிச்சிகன் – அமெரிக்கா ஆலயதரிசனக் காட்சிகள்.


Courtesy : ‘SUN T.V. ( DEIYVA DHARISANAM )

Leave a Reply

Your email address will not be published.