ஸ்ரீமனோன்மணி ஸமேத ஸ்ரீஅக்ஷய மஹாலிங்கேஸ்வரர் ஆலய மஹாகும்பாபிஷேகம் அழைப்பிதழ்

ஸ்ரீமனோன்மணி ஸமேத ஸ்ரீஅக்ஷய மஹாலிங்கேஸ்வரர் ஆலய மஹாகும்பாபிஷேகம் அழைப்பிதழ்
. நாள் : 5-2-2016 அன்று மிகச்சிறப்பாக நடைபெறவுள்ளது.

INVIT001 INVIT002 INVIT003 INVIT004 INVIT005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *