ஸ்ரீவைத்யநாத சாய்பாபா ஆலய மஹாகும்பாபிஷேகம் – Part 8

221வது கும்பாபிஷேகம்

ஸ்ரீவைத்யநாத சாய்பாபா ஆலய மஹாகும்பாபிஷேகம்
நாள்: 07-02-2017 அன்று காலை 7.30 மணிக்கு மேல் 9.00 மணிக்குள் மிகவிமரிசையாக நடந்தேறியது

Leave a Reply

Your email address will not be published.