அருள்மிகு ஸ்ரீமீனாட்சி சமேத சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் புனராவர்த்தன, ஜீரணோத்தாரன அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேம்

156வது கும்பாபிஷேகம்

அருள்மிகு ஸ்ரீமீனாட்சி சமேத சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் புனராவர்த்தன, ஜீரணோத்தாரன அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேம் –  ஸ்ரீமன்மத வருடம் ஆவணி மாதம் 23ம் தேதி, 09-09-2015. புதன்கிழமை  மிகச் சிறப்பாக நடந்தேறியது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *