அருள்மிகு சௌமிய தாமோதரப் பெருமாள் ஆலய மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் – Part4

204-வது கும்பாபிஷேகம் அருள்மிகு அமிர்தவல்லித்தாயார் உடனுறை சௌமிய தாமோதரப் பெருமாள் திருக்கோயில் மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் 04-09-2016 காலை 7.30 மணிக்கு மேல் 9 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெற்றது.

அருள்மிகு சௌமிய தாமோதரப் பெருமாள் ஆலய மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் – Part3

204-வது கும்பாபிஷேகம் அருள்மிகு அமிர்தவல்லித்தாயார் உடனுறை சௌமிய தாமோதரப் பெருமாள் திருக்கோயில் மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் 04-09-2016 காலை 7.30 மணிக்கு மேல் 9 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெற்றது.

அருள்மிகு சௌமிய தாமோதரப் பெருமாள் ஆலய மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் – Part2

204-வது கும்பாபிஷேகம் அருள்மிகு அமிர்தவல்லித்தாயார் உடனுறை சௌமிய தாமோதரப் பெருமாள் திருக்கோயில் மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் 04-09-2016 காலை 7.30 மணிக்கு மேல் 9 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெற்றது.

Translate »