சிவராத்திரி பூஜை – பகுதி 1

அருள்மிகு கண்ணாத்தம்மன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிவராத்திரி பூஜை