அருள்மிகு முத்தாரம்மன் கோயில், ஆவரைக்குளம்

கன்னியாகுமரி, ஆவரைக்குளம், அருள்மிகு முத்தாரம்மன் கோயில் மஹாகும்பாபிஷேகம் 29-03-2013 அன்று நடைபெற்றது.

மணம் தவிழ்ந்த புத்தூர் சிவனாலயம் கும்பாபிஷேகம்

சமயக்குரவர் சுந்தரருடைய திருமணத்தை சிவபெருமான் தடுத்து ஆட்கொண்ட ஸ்தலம் மணம்தவிழ்ந்தபுத்தூர்

1 71 72 73 74
Translate »