கோகுலாஷ்டமி பிரம்மோத்ஸவம்

கோகுலாஷ்டமி பிரம்மோத்ஸவம்
கோவிந்தபுரம், திருவிடைமருதூர் சாலையிலுள்ள ஸ்ரீவிட்டல ருக்மிணி ஸம்ஸ்தான், தக்ஷிண பண்டரிபுரத்தில் கோகுலாஷ்டமி பிரம்மோத்ஸவம் மிக விமரிசையாக ஆகஸ்டு 12 முதல் 18 வரை நடைபெறவுள்ளது.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *