சென்னை புதுப்பேட்டை, அருள்மிகு திருச்சடை அம்மன் திருக்கோயில் மஹா கும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்

சென்னை புதுப்பேட்டை, அருள்மிகு திருச்சடை அம்மன் திருக்கோயில் மஹா கும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்
நாள் : 16-07-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9.00 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *