தாம்பரம் கிழக்கு அரிமா சங்கம் புதிய உறுப்பினர்கள் அறிமுகம் மற்றும் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி 2015-2016

posted in: விழாக்கள் | 0

தாம்பரம் கிழக்கு அரிமா சங்கம் புதிய உறுப்பினர்கள் அறிமுகம் மற்றும் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி 2015-2016
சென்னை மயிலாப்பூர், ஹோட்டல் சவேராவில் மிக விமரிசையாக நடந்தேறியது.
LIONS CLUB OF TAMBARAM EAST – INSTALLATION OF THE BOARD DIRECTORS AND INDUCTION OF NEW MEMBERS 2015-2016.

lions01

lions02

Leave a Reply

Your email address will not be published.