திருவாரூர் அ/மி தியாகராஜசுவாமி திருக்கோயில் மஹா கும்பாபிஷேகம் அழைப்பிதழ்

திருவாரூர் அருள்மிகு தியாகராஜசுவாமி திருக்கோயில் அஷ்டபந்தன ஜீர்ணோத்தாரண மஹா கும்பாபிஷேகம் அழைப்பிதழ்Thiruvarur  Temple Kumbabishekam on 08-11-2015-page-001

Thiruvarur  Temple Kumbabishekam on 08-11-2015-page-002

Thiruvarur  Temple Kumbabishekam on 08-11-2015-page-003

Thiruvarur  Temple Kumbabishekam on 08-11-2015-page-004

Thiruvarur  Temple Kumbabishekam on 08-11-2015-page-005

Thiruvarur  Temple Kumbabishekam on 08-11-2015-page-006

Thiruvarur  Temple Kumbabishekam on 08-11-2015-page-007

Thiruvarur  Temple Kumbabishekam on 08-11-2015-page-008
நாள் : 08-11-2015 காலை 9.00 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *