ஸ்ரீமங்களாம்பிகா சமேத வம்ஸோத்தாரகர் ஆலய மஹா கும்பாபிஷேகம்

ஸ்ரீமங்களாம்பிகா சமேத வம்ஸோத்தாரகர் (பெருங்களூர்) ஆலய மஹா கும்பாபிஷேகம் 29-06-2012 அன்று சிறப்பாக நடந்தேறியது. அந்தக் காட்சிகளின் தொகுப்பை இங்கே காணலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *