ஸ்ரீபள்ளிகொண்டீஸ்வர சுவாமி திருக்கோயில் சுருட்டப்பள்ளி

ஸ்ரீபள்ளிகொண்டீஸ்வர சுவாமி திருக்கோயில் சுருட்டப்பள்ளி கிராமம் நாகலாபும், சித்தூர் மாவட்டம், ஆந்திரபிரதேசம்

ஓம் சிவசக்தி அன்னதான சபா மற்றும் அன்பே சிவம் கூட்டு பிரார்த்தனை

ஓம் சிவசக்தி அன்னதான சபா மற்றும் அன்பே சிவம் கூட்டு பிரார்த்தனை (பௌர்ணமி தோறும்) சுருட்டப்பள்ளி பள்ளிகொண்டீஸ்வரர் திருக்கோயில் அருகில் தொடக்க விழா !

Translate »